T: +86755 2502 9115 F: +86755 2502 9119 24X7 Toll Free:
E: sales@chinatouradvisors.com 1-888-819-0013(USA & CA)
W: www.chinatouradvisors.com  
Branches: Beijing | Shanghai | Xian | Guilin | Chengdu | Guangzhou | Shenzhen | Zhuhai | Hongkong | Macau | Kumming | Hangzhou  
 Canada | Los Angeles | Singapore