USA/CA:

800-520-4671

All: +852 8170 3316

Jidi Porridge

Jidi Zhou (Jidi Porridge): Jidi Zhou served in the Wuzhan Ji Restaurant is the most famous of all. It has been a noted snack bar since the early 1900s.
Liuhua Porridge City: inside the Liuhua Park, Liuhua Lu, Guangzhou